Organisatie

De VZW Steinerscholen Antwerpen is het overkoepelende schoolbestuur (ook wel inrichtende macht genoemd) voor zowel Hibernia Basisschool als De Hazelaar.

Het schoolbestuur van Steinerscholen Antwerpen draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de school. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de personeelsleden en verschaft werkingstoelagen aan de school. Hier staat controle en toezicht van de overheid tegenover. 

Op de vestigingen van Steinerscholen Antwerpen bestaan ouderverenigingen. Participatie door ouders gebeurt via deze ouderverenigingen. Van hieruit worden ouders afgevaardigd in het schoolbestuur. 

 

Directeur

Bart De Maré is onze directeur. Je kan hem bereiken via bart.de.mare@steinerschoolantwerpen.be

 

Pedagogisch College

Alle leerkrachten van onze school behoren tot het Pedagogisch College (PC). In het PC overleggen de leerkrachten wekelijks met elkaar over de pedagogische aanpak op school en over de kinderen. Zij staan in voor de uitvoering van de Steinerpedagogie op onze school.

De leerkrachten:

Benedenklas : Juf Cobi (op maandag, dinsdag en tweewekelijks op woensdag) en Juf Inge (tweewekelijks op woensdag, op donderdag en vrijdag)

Bovenklas : Juf Ragna 

(Zorg)coördinatie: Juf Inge

Zorg: Juf Sandra

Kinderverzorging: Juf Carmen

Nabewaking: Juf Carmen

 

Oudervereniging

Als ouder van de school kan u lid worden van oudervereniging De Hazelaar vzw. Uit deze leden wordt een Raad van Bestuur gekozen  die de leiding heeft over de oudervereniging. Jaarlijks is er ook een algemene vergadering (AV) waarbij, onder andere, de nieuwe leden worden aangenomen, de statuten eventueel gewijzigd, het schoolbestuur samengesteld en de budgetten en jaarrekeningen ter goedkeuring worden neergelegd. 

De RvB vergadert maandelijks waarbij ook steeds een afvaardiging van het Pedagogisch College aanwezig is; soms worden hierbij ook leden van werkgroepen of klasse-ouders uitgenodigd.

Binnen deze vergaderingen wordt ondersteuning geboden aan de school in de vorm van aansturing van oudergroepen, zoals renovaties en herstelwerken aan het gebouw, de tuin enz… Ook de festiviteiten (een herfstwandeling, organisatie opendeurdag, …) worden hier gepland.

Bestuur:

Laurent  Verbraken – Voorzitter

Ion Petrescu – Penningmeester

Carmen Taildeman – Secretaris

 Gustav Koenigs- Bestuurslid 

Tom Dieleman – Bestuurslid 

Esteban Keeble – Bestuurslid