Organisatie

De VZW V.R. Steinerschool –Yggdrasil is het overkoepelende schoolbestuur (ook wel inrichtende macht genoemd) voor zowel De Wingerd als De Hazelaar, maar beiden hebben tot hier toe ook nog een eigen VZW die de lokale belangen behartigen. Het schoolbestuur van Yggdrasil draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de school. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de personeelsleden en verschaft werkingstoelagen aan de school. Hier staat controle en toezicht van de overheid tegenover. Het aanspreekpunt voor de overheid is V.R. Steinerschool Yggdrasil.

Op de twee vestigingen van Yggdrasil bestaan ouderverenigingen. Participatie door ouders gebeurt via deze ouderverenigingen. Van hieruit worden ouders afgevaardigd in het schoolbestuur. Voor de samenstelling van het schoolbestuur wordt een gelijkwaardige vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten voorzien.

Schoolbestuur

Schoolbestuur

Directeur

Directeur

Pedagogisch College

Pedagogisch College

Oudervereniging

Oudervereniging