Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de V.R.S. Yggdrasil vzw en heeft 2 vestigingsplaatsen nl. De Hazelaar in Antwerpen (kleuter) en De Wingerd in Brasschaat (kleuter + lager).

De Raad van Bestuur wordt verkozen door de Algemene Vergadering en bestaat uit ouders en onderwijzend personeel van De Hazelaar/De Wingerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de schoolfinanciën,  uitstippelen beleid in samenwerking met de directeur.