Pedagogisch College

Alle leerkrachten van onze school behoren tot het Pedagogisch College (PC). In het PC overleggen de leerkrachten wekelijks met elkaar over de pedagogische aanpak op school en over de kinderen. Zij staan in voor de uitvoering van de Steinerpedagogie op onze school.

De expertisegroep pedagogie geeft sturing aan het PC en neemt zo de verantwoordelijkheid op voor de opvoedkundige doelstellingen van de school. Deze groep, onder leiding van de pedagogisch coördinator, wordt gevormd door de directeur en leerkrachten uit de kleuterschool. Zij bewaken de samenhang en de uitvoering van het pedagogische project en de realisatie van de eigen eindtermen van de Federatie van Vlaamse Steinerscholen, zoals erkend door de overheid. Ook nemen zij besluiten over thema's die in het college werden besproken.

De leerkrachten:

Benedenklas : Juf Cobi (op maandag, dinsdag en tweewekelijks op woensdag) en Juf Inge (tweewekelijks op woensdag, op donderdag en vrijdag)

Bovenklas : Juf Ragna 

Zorg : Juf Lena

Turnen : Juf Lena

Rusten: Juf Kris en Juf Lena

Nabewaking: Juf Kris en Juf Karla

Administratie: Juf Inge