Oudervereniging

Als ouder van de school kan u lid worden van oudervereniging De Hazelaar vzw. Uit deze leden wordt een Raad van Bestuur gekozen  die de leiding heeft over de oudervereniging. Jaarlijks is er ook een algemene vergadering (AV) waarbij, onder andere, de nieuwe leden worden aangenomen, de statuten eventueel gewijzigd, het schoolbestuur samengesteld en de budgetten en jaarrekeningen ter goedkeuring worden neergelegd. 

De RvB vergadert maandelijks waarbij ook steeds een afvaardiging van het Pedagogisch College aanwezig is; soms worden hierbij ook leden van werkgroepen of klasseouders uitgenodigd.

Binnen deze vergaderingen wordt ondersteuning geboden aan de school in de vorm van aansturing van oudergroepen, zoals renovaties en herstelwerken aan het gebouw, de tuin enz... Ook de festiviteiten (een herfstwandeling, organisatie opendeur dag, ...) worden hier gepland.

Lees ook veel meer op oudervereniging-dehazelaar.be

Bestuur:

Kevin De Roos - Voorzitter

Lital Dandois-Bargig - Penningmeester

Floriske Van Gennip - Secretaris

Jo Vos - Bestuurslid (afgevaardigde schoolbestuur)

Pieter Dandois - Bestuurslid (afgevaardigde schoolbestuur)

Janina Van De Mierop - Bestuurslid en verantwoordelijke oudergroepen